Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Τέυχος 144 - Έτος 2021

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Το Περιοδικό Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών  Επιστημών από το έτος 2023 εκδίδεται στην πλατφόρμα ePublishing και συγκεκριμένα στο περιβάλλον διάθεσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών (eJournals) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/index

Η ένταξη του περιοδικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, του μοναδικού περιοδικού Κοινωνικής Εργασίας στη χώρα, στην πλατφόρμα epublishing αποτέλεσε καίρια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης της επιστημονικής του έκδοσης και  με στόχο την  εναρμόνιση με τα διεθνή επιστημονικά κριτήρια και τη συμβολή  στη διεύρυνση, την ανάδειξη και την κριτική ανάλυση σύγχρονων τάσεων και θεμάτων στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας αλλά και άλλων συναφών επιστημών.

Ο ΣΚΛΕ καλεί όλες και όλους τους συναδέλφους αλλά και συγγραφείς από άλλα επιστημονικά πεδία να υποστηρίξουν τη νέα αυτή εκδοτική μορφή του περιοδικού Κοινωνική Εργασία με την αποστολή επιστημονικών άρθρων και να εγγραφούν ως αναγνώστες ή/και με άλλους ρόλους στο https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/index/user/register

Τα άρθρα του περιοδικού Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών  Επιστημών θα παραμείνουν στον παρόντα ιστότοπο με ελεύθερη πρόσβαση, ωσότου μεταφερθούν στο νέο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ

 

 

 

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved