Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τέυχος 143 - Έτος 2021

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας, για να εκφράσουν και να καταγράψουν θεωρητικές απόψεις, επαγγελματική εμπειρία και ερευνητικό έργο. Το περιοδικό σκοπό έχει ''τη διεύρυνση των γνώσεων, την ανάδειξη και την κριτική ανάλυση σύγχρονων θεμάτων και τάσεων στο χώρο της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής έρευνας, καθώς και τη σύνδεσή τους με θέματα κοινωνικής πολιτικής'', όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας του. Παράλληλα, τα άρθρα της ''Κοινωνικής Εργασίας'' αποτελούν πηγή βιβλιογραφικών αναφορών στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης. Σημειώνεται μάλιστα ότι, μετά την αναστολή έκδοσης της ''Εκλογής Θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας'' το 1996, η ''Κοινωνική Εργασία'' παραμένει το μόνο επιστημονικό περιοδικό για κοινωνικούς λειτουργούς.

Μετά από την μακρόχρονη καθυστέρηση έκδοσης των τευχών 111 και 112 του 2013, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών του Συνδέσμου, η «Κοινωνική Εργασία» περνά σε νέα εκδοτική περίοδο. Η «Κοινωνική Εργασία», με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ και της Συντακτικής Επιτροπής, και αξιοποιώντας χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, κυκλοφορεί πλέον από τον Απρίλιο του 2015 μόνον ηλεκτρονικά, με σκοπό να διευρυνθεί το αναγνωστικό της κοινό και να περιληφθεί σε βάση δεδομένων, ώστε το περιεχόμενό της να καταστεί προσβάσιμο διεθνώς. Η έκδοση των τευχών συνεχίζεται από το τεύχος 111 του 2013 ενώ γίνεται  προσπάθεια να δημοσιευθούν όλα τα τεύχη από την αρχή κυκλοφορίας του περιοδικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΛΕ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις  ευχαριστίες του :

  • στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής που με την αφοσίωση και το χρονοβόρο, σταθερό, εθελοντικό έργο τους διατήρησαν υψηλή την ποιότητα του περιοδικού, και μοιράστηκαν με το Διοικητικό Συμβούλιο την αγωνία για το μέλλον του.
     
  • στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού, η οποία αφιλοκερδώς από το 2004 με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και το κύρος των μελών της, συνεισφέρει αποφασιστικά στην επιλογή και τη βελτίωση, όπου κρίνεται απαραίτητο, των προς δημοσίευση κειμένων.


Συνάδελφοι κοινωνικοί λειτουργοί, 
Φίλοι κοινωνικοί επιστήμονες, 
Αγαπητοί αναγνώστες της Κοινωνικής Εργασίας, 

Σας καλούμε να αγκαλιάσετε και να στηρίξετε το νέο ξεκίνημα της «Κοινωνικής  Εργασίας». Αναμένουμε δε από τους κοινωνικούς λειτουργούς μεγαλύτερη συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού με την προβολή του έργου που επιτελούν και  την καταγραφή της σημαντικής επαγγελματικής τους εμπειρίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΛΕ

 

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved