Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 133 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - Έτος 2019

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας καθιερώθηκε στη χώρα μας με το Νόμο 3500/2006 και ήταν καινοτόμος για την εποχή του.[1] Το 2017, μετά από δέκα χρόνια εφαρμογής του, η κλινική κοινωνική λειτουργός Μαργαρίτα Μπαρμακέλλη και ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας Χάρης Ασημόπουλος προέβησαν σε έρευνα αξιολόγησής του, από την οπτική των επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας που υλοποιούν το συμβουλευτικό/ θεραπευτικό πρόγραμμα της ποινικής διαμεσολάβησης. Οι 13 επαγγελματίες του δείγματος της έρευνάς τους, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι περισσότεροι με μακρά εμπειρία στον...
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εφαρμογή των συμβουλευτικών θεραπευτικών προγραμμάτων της ποινικής διαμεσολάβησης αναδεικνύεται ένας σημαντικός θεσμός που παρέχει ένα καθοριστικά διαφορετικό πλαίσιο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απόψεις των επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του. Η έρευνα διεξήχθη με ποιοτική μεθοδολογία, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 13 ημιδομημένες συνεντεύξεις επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας δημόσιων φορέων,...
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος εκπαίδευσης γονέων για ενίσχυση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, της γονεϊκής ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς γονεϊκότητας. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς γονεϊκότητας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι γονείς της πειραματικής ομάδας, μετά την εφαρμογή του προγράμματος, είχαν σημαντική βελτίωση σε τομείς όπως αύξηση της στοργής/ζεστασιάς, της αυτοεκτίμησής τους, της...
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων δεκαετιών άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν πίεση στο σύστημα Υγείας και στις Προνοιακές δομές της χώρας μας. Με μεγάλη καθυστέρηση τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός υποτυπώδους συστήματος υποδοχής και ένταξης, που βρίσκεται σε εξέλιξη και κάθε φορά αναπροσαρμόζεται, όχι πάντα δυστυχώς στη βάση της ανθρωπιστικής υποχρέωσης κάθε ευνομούμενης πολιτείας απέναντι σε όλους τους κατοίκους της επικράτειας...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved