Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 138 - Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος - Έτος 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Αγαπητοί αναγνώστες, Συχνά οι κοινωνίες διακατέχονται από αρνητικές στάσεις, στιγματιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις εναντίον ατόμων με σωματικές αναπηρίες, ψυχικές νόσους, ή με διαφορετική εθνική ή/και φυλετική καταγωγή, θρησκεία κ.ά. από την επυκρατούσα κοινωνική πλειονότητα. Οι αρνητικές κοινωνικές στάσεις επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους, άμεσα ή έμμεσα, τη ζωή των ανθρώπων που τις υφίστανται, περιορίζοντας ευκαιρίες και δυνατότητες για κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση, και αναστέλλοντας τη διάθεση και τις προσπάθειές τους για αυτοπραγμάτωση. Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας (αρ. τ....
ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Συγγραφείς: Ζήση Αναστασία
Το παρόν άρθρο είναι μια σύντομη ανασκόπηση της έννοιας του αυτοστιγματισμού στην ψυχική ασθένεια που στοχεύει στη θεωρητική της πλαισίωση και τη συζήτηση των ευρημάτων της σχετικής βιβλιογραφίας για τα διαφορετικά είδη και τις διαφορετικές πηγές των στιγματιστικών εμπειριών που βιώνουν τα άτομα με ψυχιατρικές διαγνώσεις, είτε με τρόπο απροκάλυπτο, είτε με έμμεσο τρόπο. Το κοινωνικό στίγμα περιγράφει τις ευρύτερες πεποιθήσεις μιας κοινωνίας για τη φύση και την προέλευση της ψυχικής διαταραχής, οι οποίες τη συνδέουν με την υποτιθέμενη βίαιη και απρόβλεπτη συμπεριφορά που προκαλεί το φόβο και την επιθυμία για κοινωνική απόσταση....
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συγγραφείς: Φράγκος Σταύρος
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη σύνδεση Kοινωνικής Eργασίας και ένταξης των αναπήρων στην απασχόληση. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των προοπτικών, των δυσκολιών και των εμποδίων που προκύπτουν αναφορικά με την απασχόληση των αναπήρων, και πώς μπορούν οι παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών και των συμβούλων εργασίας να ενισχύσουν  τις προοπτικές ένταξης των αναπήρων στην απασχόληση. Η μελέτη του ζητήματος βασίζεται στα θεωρητικά και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Kοινωνικής Eργασίας. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια αποτύπωση βασικών ζητημάτων που μελετά η βιβλιογραφία και αναδεικνύει τη σημασία της απασχόλησης και τον ρόλο που...
ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της ένταξης των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση και να προβάλλει τη σημασία που έχει στην εξέλιξη της ζωής των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αυξητική ροή προσφύγων στην Ελλάδα, η οποία κλήθηκε να αντεπεξέλθει σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων προσφύγων. Μια βασική ανάγκη είναι και αυτή της ένταξης των παιδιών στην εκπαίδευση σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved