Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 134 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - Έτος 2019

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Δεοντολογικά και ηθικά διλήμματα αντιμετωπίζουν συχνά οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την άσκηση του έργου τους. Ο δεοντολογικός κώδικας παρέχει ένα πλαίσιο γενικών αρχών και κανόνων απαραίτητων στην επαγγελματική πρακτική. Αυτό όμως δεν αρκεί. Η οπτική της ηθικής που βασίζεται σε αρετές (virtue ethics) και "η οποία δίνει έμφαση  στην καλλιέργεια γνωρισμάτων του χαρακτήρα των επαγγελματιών μπορεί επίσης να προσφέρει χρήσιμες κατευθύνσεις για την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας", μας λέει η κοινωνική λειτουργός Ζαχαρούλα Κασσέρη στο σχετικό άρθρο της, στο παρόν τεύχος (αριθ. 134/2019) της Κοινωνικής Εργασίας. Η συγγραφέας εξετάζει το...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΡΕΤΕΣ ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει ορισμένα ηθικά διλήμματα, τα οποία συναντούν οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την εργασία τους σε κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξαρτήσεις. Για την αντιμετώπιση των διλημμάτων αυτών δεν αρκεί η υιοθέτηση ενός συστήματος γενικών αρχών, που συνήθως αποτυπώνονται σε κώδικες ηθικής και δεοντολογίας. Η οπτική της ηθικής που βασίζεται σε αρετές (virtue ethics), η οποία δίνει έμφαση στην καλλιέργεια γνωρισμάτων του χαρακτήρα των επαγγελματιών, μπορεί να προσφέρει χρήσιμες κατευθύνσεις για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στο πεδίο των εξαρτήσεων........
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Η Κοινωνική Εργασία ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη διαθέτει στο θεωρητικό της υπόβαθρο ένα πλούσιο ρεπερτόριο θεωρητικών μοντέλων, βάσει των οποίων γίνονται οι διάφορες κλινικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις από τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση ο κοινωνικός λειτουργός επιλέγει ποια θεωρία ή συνδυασμό θεωριών θα ακολουθήσει, ώστε η κάθε παρέμβαση να στηρίζεται σε έγκυρη επιστημονική γνώση και να είναι αποτελεσματική για τους εξυπηρετούμενους. Στο άρθρο αυτό γίνεται μία ανάλυση του γνωσιακού-συμπεριφορικού μοντέλου της κοινωνικής εργασίας και πώς αυτό εφαρμόζεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ
Το πένθος, μια φυσιολογική και αναμενόμενη διεργασία, αποτελεί αντίδραση σε γεγονότα και καταστάσεις με βασικό χαρακτηριστικό την απώλεια. Σχετίζεται με μια σειρά από εκδηλώσεις σε συναισθηματικό, γνωστικό, συμπεριφορικό και σωματικό επίπεδο. Το άρθρο, μέσα από μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, επικεντρώνεται στην κοινωνική εργασία και τη συμβουλευτική ενηλίκων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του πένθους, ύστερα από τον θάνατο κάποιου αγαπημένου τους προσώπου. Αντλεί από δύο μοντέλα παρέμβασης: αυτό της παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσεις και αυτό της ανακατασκευής του νοήματος. Η παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης.....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved