Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΡΕΤΕΣ ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τεύχος 134 - Έτος 2019

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει ορισμένα ηθικά διλήμματα, τα οποία συναντούν οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την εργασία τους σε κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξαρτήσεις. Για την αντιμετώπιση των διλημμάτων αυτών δεν αρκεί η υιοθέτηση ενός συστήματος γενικών αρχών, που συνήθως αποτυπώνονται σε κώδικες ηθικής και δεοντολογίας. Η οπτική της ηθικής που βασίζεται σε αρετές (virtue ethics), η οποία δίνει έμφαση στην καλλιέργεια γνωρισμάτων του χαρακτήρα των επαγγελματιών, μπορεί να προσφέρει χρήσιμες κατευθύνσεις για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στο πεδίο των εξαρτήσεων. Η βασική θέση που υποστηρίζεται στο παρόν άρθρο είναι, ότι η ηθικά ορθή πρακτική με εξαρτημένα άτομα προϋποθέτει την καλλιέργεια αρετών, τις οποίες οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να καλλιεργήσουν μέσα από την αναστοχαστική εργασία με τον εαυτό καιτην εκπαίδευσή τους. Το σύστημα των αρετών αυτών διαμεσολαβεί μεταξύ του γενικού επιπέδου των αρχών και του επιπέδου των διαφοροποιημένων περιπτώσεων που οι επαγγελματίες συναντούν κατά την εργασία τους με εξαρτημένα άτομα. Το άρθρο πλαισιώνεται από αποσπάσματα λόγου, τα οποία προέρχονται από συνεντεύξεις με κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της απεξάρτησης. Στα αποσπάσματα αυτά, οι κοινωνικοί λειτουργοί περιγράφουν τις αρετές που κατανοούν ως σημαντικές για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο. Η καλή κρίση, η ανεκτικότητα, η καρτερικότητα, το θάρρος, η αυθεντικότητα και η ταπεινότητα αποτελούν τις κυριότερες αρετές που αναδύονται στα λεγόμενά τους.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved