Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 141 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ - Έτος 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί αναγνώστες, Το ζήτημα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία παραμένει τις τελευταίες τρείς δεκαετίες σημαντικό πεδίο εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής εργασίας, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας (τ. 141/2021), δημοσιεύουμε δύο σχετικά άρθρα. Η κοινωνική λειτουργός και συστημική ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Βουλγαρίδου αναλύει στο άρθρο της πώς μπορεί να εφαρμοσθεί η δομική συστημική προσέγγιση στη συμβουλευτική εργασία με οικογένειες προσφύγων από τη Μέση Ανατολή. Η συγγραφέας παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο της συστημικής...
Η ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Στο παρόν άρθρο αναλύεται η χρησιμότητα της δομικής συστημικής προσέγγισης στη συμβουλευτική με οικογένειες προσφύγων από τη Μέση Ανατολή κατά την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας σε πλαίσια αρωγής και κοινωνικής φροντίδας. Οι οικογένειες προσεγγίζονται με βάση τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά έχουν επηρεάσει τη δομή, τους ρόλους, το σύστημα αξιών και τις συμπεριφορές των μελών της οικογένειας,  σε συνδυασμό με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους, οι οποίες όμως δεν συνιστούν αυτόνομο στοιχείο της συγκεκριμένης εργασίας.
ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα δυνατά σημεία της Κοινωνικής Εργασίας με τα ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους σε Κέντρα μακρόχρονης φιλοξενίας στον Ελλαδικό χώρο. Μέσα από μία ποιοτική μελέτη, με συνεντεύξεις σε 19 επαγγελματίες που έχουν εργαστεί σε Κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν και μετά την προσφυγική κρίση του 2015, επιχειρείται η ανάδειξη μέσα από τον ‘λόγο’ των ίδιων των επαγγελματιών των στοιχείων εκείνων, από τα οποία αντλούν ικανοποίηση και ανατροφοδότηση και ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους στις πολλαπλές απαιτήσεις και αντιξοότητες στην εργασία τους με τα...
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τον βαθμό αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του στρες σε παιδιά διαζευγμένων γονέων. Η έρευνα βασίστηκε σε τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης και ελέγχου όπου εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα διαχείρισης στρες οκτώ (8) εβδομάδων. Το δείγμα αποτέλεσαν εξήντα (60) παιδιά 7-12 ετών που είχαν βιώσει διαζύγιο τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι τεχνικές διαχείρισης του στρες που εφαρμόστηκαν επηρέασαν θετικά την ομάδα παρέμβασης.Οι αναλύσεις έδειξαν ότι υπάρχει βελτίωση της ποιότητας ζωής, κυρίως με αλλαγές στον ύπνο. Η παρέμβαση του προγράμματος...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved