Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εκδότης - Συντακτική επιτροπή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών

IΔIOKTHΣIA-EKΔOΣH
Σύνδεσμος Kοινωνικών Λειτουργών Eλλάδος

YΠEYΘYNOΣ EKΔOTHΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO
Τριανταφυλλιά Αθανασίου - Πρόεδρος Δ.Σ. ΣKΛE

OIKONOMIKA
Περικλής Τζιάρας, Ταμίας ΔΣ ΣΚΛΕ


 

 

 

 

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH για τα έτη 2020-2022

Υπεύθυνη Σύνταξης: Ελένη Μαυρογένη

Γραμματεία: Ελένη Μαυρογένη

Επιμέλεια Κειμένων: Τασούλα Κουσίδου

Ψηφιακή Μορφοποίηση Κειμένων: Όλγα Βερικάκη

Μέλη
Μαρία Παναγιωτίδου

 

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved