Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εκδότης - Συντακτική επιτροπή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών Τριμηνιαία Έκδοση

IΔIOKTHΣIA-EKΔOΣH
Σύνδεσμος Kοινωνικών Λειτουργών Eλλάδος

YΠEYΘYNOΣ EKΔOTHΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO
Τριανταφυλλιά Αθανασίου - Πρόεδρος Δ.Σ. ΣKΛE

OIKONOMIKA
Περικλής Τζιάρας, Ταμίας ΔΣ ΣΚΛΕ


ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

Υπεύθυνη Σύνταξης: Ελένη Μαυρογένη

Γραμματεία: Ελένη Μαυρογένη

Επιμέλεια Κειμένων: Τασούλα Κουσίδου

Ψηφιακή Μορφοποίηση Κειμένων: Όλγα Βερικάκη

Μέλη
Μαρία Παναγιωτίδου

(Συντακτική Επιτροπή για τα έτη 2020-2022)

 

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved