Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρόσβαση - Συνδρομή

Πρόσβαση στα αρχεία pdf που περιέχουν τα πλήρη άρθρα της Κοινωνικής Εργασίας, έχουν μόνο οι κάτοχοι κωδικών εισόδου. Κωδικό εισόδου μπορούν να λάβουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και οι συνδρομητές του περιοδικού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κατοχή και  χρήση των κωδικών εισόδου είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Τυχόν χρήση από άλλα πρόσωπα σημαίνει την χωρίς προειδοποίηση κατάργησή τους.

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΚΛΕ είναι όσα εγγεγραμμένα μέλη του έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους τουλάχιστον και για την προηγούμενη χρονιά από την τρέχουσα.
Η πρόσβαση τους σε όλο το περιεχόμενο του socwork.gr είναι δυνατή μέχρι το τέλος του έτους που ακολουθεί αυτό για το οποίο πλήρωσαν την συνδρομή. Για παράδειγμα:  όσα μέλη έχουν πληρώσει τη συνδρομή έτους 2014 θα έχουν πρόσβαση έως τις 31-12-2015, όσοι έχουν πληρώσει συνδρομή έτους 2015 θα έχουν πρόσβαση έως τις 31-12-2016 κι ούτω καθεξής.

Πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής σας στο ΣΚΛΕ ή την ανανέωση συνδρομής μέλους μπορείτε να λάβετε στο site του ΣΚΛΕ http://skle.gr

Συνδρομητές του περιοδικού μπορούν  να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν μπορεί να είναι μέλος του ΣΚΛΕ ή φορείς, βιβλιοθήκες, κλπ.

Η πρόσβαση των συνδρομητών σε όλο το περιεχόμενο του socwork.gr είναι δυνατή μέχρι το τέλος του έτους που ακολουθεί αυτό για το οποίο πλήρωσαν την συνδρομή. Για παράδειγμα:  όσοι  έχουν πληρώσει τη συνδρομή έτους 2014 θα έχουν πρόσβαση έως τις 31-12-2015, όσοι έχουν πληρώσει συνδρομή έτους 2015 θα έχουν πρόσβαση έως τις 31-12-2016 κι ούτω καθεξής.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος κάθε εργάσιμη Τρίτη και Πέμπτη, 18:00 -20:00, Τοσίτσα 19, 10683 Αθήνα, τηλ. 2108834818, fax 2108827071 ή στο email .
 

Ετήσια Συνδρομή στο Περιοδικό

Φυσικά Πρόσωπα
 

30,00 €
 

Νομικά Πρόσωπα
 

40,00 €
 

Σπουδαστές
 

10,00 €

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved