Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρόσβαση - Συνδρομή

Πρόσβαση στα τεύχη και τα πλήρη άρθρα του επιστημονικού ηλεκτρονικού Περιοδικού "Κοινωνική Εργασία" έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μελών www.mitroo.skle.gr, με τους κωδικούς εισόδου που έχουν δημιουργήσει. 

Πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (νπδδ) ή την ανανέωση συνδρομής μέλους μπορείτε να λάβετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μελών μας (Πληροφορίες: www.mitroo.skle.gr)

Συνδρομητές του Περιοδικού μπορούν να είναι και κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι μέλος του ΣΚΛΕ ή Φορείς, Βιβλιοθήκες, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία που θα ανακοινωθεί σύντομα κλπ.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητής (μη μέλος του ΣΚΛΕ νπδδ) παρακαλούμε επικοινωνήστε στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, στέλνοντας το αίτημά σας στο Ε-mail: info@skle.gr.

Ετήσια Συνδρομή στο Περιοδικό

Φυσικά Πρόσωπα
 

 θα ανακοινωθεί σύντομα
 

Νομικά Πρόσωπα
 

 θα ανακοινωθεί σύντομα
 

Σπουδαστές
 

 θα ανακοινωθεί σύντομα

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved