Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 139 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Αγαπητοί Αναγνώστες, Τα άρθρα του παρόντος τεύχους της Κοινωνικής Εργασίας (τ. 139/2020) αναφέρονται σε σύγχρονα αλλά και διαχρονικά ερευνητικά αντικείμενα που απασχολούν την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας και τους κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. Χρησιμοποιούνται - και με ποιους τρόπους και εργαλεία - οι νέες τεχνολογίες στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών; Ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Δρίτσας παρουσιάζει στο άρθρο του ερευνητικά δεδομένα από την αξιοποίηση διαδικτυακών πλατφορμών εκπαίδευσης, στο νέο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΙΡΟ COVID-19: Μια Πρωτοποριακή Προσέγγιση Αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Νέο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας
Συγγραφείς: Δρίτσας Ιωάννης
Αν  και οι νέες τεχνολογίες με τη μορφή των έξυπνων κινητών, της εικονικής πραγματικότητας και των λογισμικών πληροφόρησης για υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές σχέσεις και επιμόρφωση, μεταξύ  πολλών άλλων, αξιοποιούνται καθημερινά και ιδιαίτερα από τους νέους, τα προγράμματα σπουδών της Κοινωνικής Εργασίας (ΚΕ) και των Παιδαγωγικών επιστημών δεν συμπεριλαμβάνουν μέχρι σήμερα σχετικές ενότητες ή εργαστήρια στην αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στη σχέση με τον πελάτη και τον μαθητή. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα μιας παρέμβασης σε μάθημα ΚΕ  με την αξιοποίηση διαδικτυακών πλατφορμών εκπαίδευσης  και ειδικών...
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΣΕ ΕΞΩ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνοψη: Αυτό το άρθρο καταγράφει τα βιώματα και τις εμπειρίες δέκα (10) ενήλικων ανδρών και γυναικών που μεγάλωσαν σε ένα από τα Παιδικά Χωριά SOS στην Ελλάδα. Μέσα από τον αναστοχασμό και την επαναξιολόγηση αυτής της εμπειρίας, μιλούν για την επίδραση της εξω- οικογενειακής φροντίδας στην ενήλικη ζωή τους. Μέθοδος: Πρόκειται για μια ποιοτική, διερευνητική μελέτη, τα στοιχεία της οποίας συλλέχθηκαν με ημι-δομημένες συνεντεύξεις και αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Ευρήματα: Η οικογενειακή εστία στην παρούσα μελέτη, είτε λόγω οικονομικής δυσπραγίας,  είτε λόγω θανάτου ενός από τους γονείς ή της κατάχρησης ουσιών, συνδέεται μάλλον...
ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ) ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 10-18 ΕΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η βιβλιογραφική συλλογή, συστηματική ανάλυση και επεξεργασία των επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων στη χρήση αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών στις ηλικίες 10-18 είναι το πρώτο βήμα προς την ολιστική κατανόηση του φαινομένου. Οι επιπτώσεις της χρήσης αυτών των ουσιών εντοπίζονται στη σωματική και ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων με ενασχόληση στην άθληση, αλλά και στην κοινωνική, εκπαιδευτική, ενδοοικογενειακή και προσωπική ζωή των νέων. Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων ακαδημαϊκών ερευνών, όπως SCOPUS, Science Direct, Umea Library κ.λπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατηγοριοποιούν επτά παράγοντες,...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved