Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΙΡΟ COVID-19: Μια Πρωτοποριακή Προσέγγιση Αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Νέο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας

Τεύχος 139 - Έτος 2020
Συγγραφείς : Δρίτσας Ιωάννης

Αν  και οι νέες τεχνολογίες με τη μορφή των έξυπνων κινητών, της εικονικής πραγματικότητας και των λογισμικών πληροφόρησης για υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές σχέσεις και επιμόρφωση, μεταξύ  πολλών άλλων, αξιοποιούνται καθημερινά και ιδιαίτερα από τους νέους, τα προγράμματα σπουδών της Κοινωνικής Εργασίας (ΚΕ) και των Παιδαγωγικών επιστημών δεν συμπεριλαμβάνουν μέχρι σήμερα σχετικές ενότητες ή εργαστήρια στην αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στη σχέση με τον πελάτη και τον μαθητή. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα μιας παρέμβασης σε μάθημα ΚΕ  με την αξιοποίηση διαδικτυακών πλατφορμών εκπαίδευσης  και ειδικών παιδαγωγικών μεθόδων. Τα αποτελέσματα προέρχονται από την αξιοποίηση Πριν και Μετά Ερωτηματολογίων τα οποία συμπλήρωσαν οι φοιτητές, και τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάγκη των συμμετεχόντων για επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες αλλά και το ενεργό ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε αυτές, διευρύνοντας έτσι το πεδίο δράσης των κοινωνικών λειτουργών. Η έρευνα επιτρέπει, επίσης, κάποια εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τους λόγους επιλογής της μίας εκ των δύο Κατευθύνσεων από τους φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας, επισημαίνοντας τη συσχέτιση αυτής της απόφασης με την άποψη σημαντικών προσώπων στο οικογενειακό περιβάλλον των φοιτητών.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved