Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επικοινωνία

Το περιοδικό είναι έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος Γ΄ Σεπτεμβρίου 19,  Αθήνα 10438  (πλησίον πλ. Ομονοίας)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818,  2108827071
e-mail: info@skle.gr

Για επικοινωνία με την Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού και επιστημονική αλληλογραφία
e-mail: skle.socialwork@gmail.com

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved