Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 144 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2021

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Η κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται πλέον ως μέγιστη οικουμενική απειλή για την υγεία, την ευημερία και την επιβίωση του παγκόσμιου πληθυσμού, και ειδικά των ευάλωτων και ασθενέστερων κοινωνικο-οικονομικά πληθυσμών. Για την Κοινωνική Εργασία, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα νέο, διευρυμένο πεδίο πρόληψης, πολυδιάστατων εφαρμογών αντιμετώπισης και έρευνας. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της Πράσινης Κοινωνικής Εργασίας αναπτύσσει στο άρθρο της η κοινωνική λειτουργός, κοινωνική επιστήμονας Σταυρούλα Κοφινά, στο παρόν τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας (τ. 144/2021). Η συγγραφέας εξετάζει, κατ' αρχήν, τις αιτίες και τις...
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Συγγραφείς: Κοφινά Σταυρούλα
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και ιδίως τη συμβολή της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας. Εστιάζει στους ανθρωπογενείς συντελεστές της κλιματικής αλλαγής, στον αντίκτυπό της στην επιβίωση ανθρώπων και οικοσυστημάτων σε πλανητικό επίπεδο και στην κοινωνική απόκριση. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, ως επαγγελματίες πρώτης γραμμής στη διαχείριση κλιματικών καταστροφών, έχουν αφυπνιστεί και τα τελευταία χρόνια συμβάλουν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών προσεγγίσεων στη θεωρία και στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας. Όμως οι μεταβάσεις είναι ακόμη αργές και δεν ανταποκρίνονται...
ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ
Η άνοια είναι μια ασθένεια που επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως, με τα εκτιμώμενα ποσοστά να αυξάνονται, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της ζωής των νοσούντων και των οικογενειακών φροντιστών τους. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και τα βιώματα που έχουν οι οικογενειακοί φροντιστές α’ και β’ βαθμού ατόμων με άνοια προχωρημένου σταδίου, σχετικά με τη φροντίδα που παρέχουν και ειδικότερα, αν αυτοί επιβαρύνονται και με ποιόν τρόπο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων, με σκοπό...
Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη η οποία διερευνά την επιβάρυνση των οικογενειακών φροντιστών ασθενών με άνοια. Διερευνώνται τα προβλήματα και οι συνέπειες που προκαλεί η άνοια στους ασθενείς και στα άτομα που τους φροντίζουν, οι δυσκολίες που δημιουργούνται στις σχέσεις των μελών της οικογένειας και πώς η εμφάνιση του Covid-19 επηρεάζει την κατάσταση που βιώνουν. Ακόμη, διερευνώνται οι τρόποι αντιμετώπισης της επιβάρυνσης που βιώνουν οι φροντιστές και ο ρόλος της πολιτείας. Από τα ευρήματα της έρευνας έγινε σαφές πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση των φροντιστών για τη διάγνωση και τη συμπεριφορά των ανοϊκών ασθενών και ακόμη πόσο...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved