Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 136 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2019

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Η εποπτεία στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών και στην άσκηση του επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, είναι, ως γνωστόν, βασική συνιστώσα της εκπαίδευσης συμπληρώνοντας τη θεωρητική κατάρτιση, σε πολλούς επιστημονικούς τομείς, όπως Κοινωνική Εργασία, Ψυχολογία, Ψυχιατρική, Νοσηλευτική κ.ά. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει για την Κοινωνική Εργασία, όχι μόνον ως μέθοδος απόκτησης και εμπέδωσης γνώσεων στην πράξη, αλλά και ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης και ωρίμανσης στο πλαίσιο της εποπτικής σχέσης επόπτη και εποπτευόμενου. Στη δυναμική διεργασία της εποπτείας αναφέρονται τα δύο πρώτα άρθρα του παρόντος τεύχους της Κοινωνικής...
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΥΟ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Η κλινική εποπτεία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διεργασίες στο κλινικό έργο του επαγγελματία κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και συμβούλου. Είναι μια διαδραστική  διεργασία στην οποία η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου αποτελεί την κύρια συνιστώσα για το μαθησιακό κλίμα και αποτέλεσμα. Επόπτης και εποπτευόμενος εμπλέκονται σε μια ιδιάζουσα νοητική και συναισθηματική βιωματική εμπειρία με κοινό στόχο την επιθυμητή κλινική πράξη. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της εποπτείας και κλινικής εποπτείας, οι λειτουργίες, οι δεξιότητες και τα μοντέλα της κλινικής εποπτείας.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
Η συμβολή της μικρής ομάδας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην εποπτεία της πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων κοινωνικών λειτουργών, έχει αποδειχθεί σημαντική, τόσο από την πείρα όσων ασχολήθηκαν μ’ αυτήν όσο και από ευρήματα σχετικών μελετών. Αν και παραδοσιακά, η εποπτεία στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων κοινωνικών λειτουργών ήταν ατομική, βαθμιαία άρχισε να κερδίζει έδαφος η ομαδική εποπτεία, διότι αναγνωρίσθηκαν τα πρακτικά και ουσιαστικά οφέλη της.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα σεξουαλικά αδικήματα αποτελούν μια «σιωπηρή επιδημία» και το ευρύ κοινό έχει αρνητική στάση απέναντι σε αυτούς τους δράστες. Σκοπός του άρθρου είναι η καταγραφή των στάσεων του κοινού και των επαγγελματιών για τα συγκεκριμένα αδικήματα και η διερεύνηση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού σε αυτόν τον τομέα. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Google Scholar και PyschInfo με λέξεις-κλειδιά και ανασκοπήθηκαν οι σχετικές δημοσιεύσεις χωρίς χρονολογικό περιορισμό. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 4 μήνες (Μάιος-Αύγουστος 2019). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων αποτελούν μια ετερογενή ομάδα με...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved