Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κατσουνάρη - Μυριανθέως Ιωάννα
Τεύχος : 136 έτος : 2019
Η κλινική εποπτεία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διεργασίες στο κλινικό έργο του επαγγελματία κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και συμβούλου. Είναι μια διαδραστική  διεργασία στην οποία η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου αποτελεί την κύρια συνιστώσα για το μαθησιακό κλίμα και αποτέλεσμα. Επόπτης και εποπτευόμενος εμπλέκονται σε μια ιδιάζουσα νοητική και συναισθηματική βιωματική εμπειρία με κοινό στόχο την επιθυμητή κλινική πράξη. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της εποπτείας και κλινικής εποπτείας, οι λειτουργίες, οι δεξιότητες και τα μοντέλα της κλινικής εποπτείας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved