Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τόγκας Κωνσταντίνος
Τεύχος : 110 έτος : 2013
Περίληψη Στη δεκαετία του 1980, ο Antonovsky έδειξε τη σημασία της προαγωγής υγείας (salutogenesis) για την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Ανέπτυξε τη θεωρία της «αίσθησης συνεκτικότητας» (sense of coherence, SOC) η οποία προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ορισμένοι διαχειρίζονται με επιτυχία το στρες και παραμένουν υγιείς, ενώ άλλοι καταρρέουν...  
Τεύχος : 136 έτος : 2019
Τα σεξουαλικά αδικήματα αποτελούν μια «σιωπηρή επιδημία» και το ευρύ κοινό έχει αρνητική στάση απέναντι σε αυτούς τους δράστες. Σκοπός του άρθρου είναι η καταγραφή των στάσεων του κοινού και των επαγγελματιών για τα συγκεκριμένα αδικήματα και η διερεύνηση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού σε αυτόν τον τομέα. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Google Scholar και PyschInfo με λέξεις-κλειδιά και ανασκοπήθηκαν οι σχετικές δημοσιεύσεις χωρίς χρονολογικό περιορισμό. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 4 μήνες (Μάιος-Αύγουστος 2019). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων αποτελούν μια ετερογενή ομάδα με ποικίλα κοινωνικοδημογραφικά και ποινικά χαρακτηριστικά. Οι γνώσεις του κοινού γι' αυτούς είναι περιορισμένες και ανακριβείς, λόγω της ύπαρξης αρκετών μύθων.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved