Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Τεύχος 136 - Έτος 2019

Η συμβολή της μικρής ομάδας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην εποπτεία της πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων κοινωνικών λειτουργών, έχει αποδειχθεί σημαντική, τόσο από την πείρα όσων ασχολήθηκαν μ’ αυτήν όσο και από ευρήματα σχετικών μελετών. Αν και παραδοσιακά, η εποπτεία στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων κοινωνικών λειτουργών ήταν ατομική, βαθμιαία άρχισε να κερδίζει έδαφος η ομαδική εποπτεία, διότι αναγνωρίσθηκαν τα πρακτικά και ουσιαστικά οφέλη της. Η εποπτική ομάδα έχει συνήθως 2 έως 5 μέλη και ως εκ τούτου μειώνει τη δαπάνη σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Στα πλαίσια της ομάδας, με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών, πολλαπλασιάζεται η βιωματική εμπειρία, παρέχονται ποικίλα κίνητρα για μάθηση, επαυξάνονται οι γνώσεις και διαχέεται η εξουσία περιορίζοντας την εξάρτηση από το πρόσωπο του επόπτη (Ταυλαρίδου – Καλούτση & Παπαφλέσσα, 2007, σελ. 216).

Στο κείμενο αυτό καταθέτουμε τη μακρόχρονη εμπειρία μας από τη μέθοδο της ομαδικής εποπτείας με σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved