Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Προκοπάκης Εμμανουήλ
Τεύχος : 121 έτος : 2016
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη διερεύνησης της ύπαρξης έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας εις βάρος των γυναικών. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι απόψεις και οι εμπειρίες των ίδιων των υποκειμένων, ως προς το βαθμό δυσκολίας που υφίστανται στην πρόσβασή τους στην εργασία καθώς και στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά και το βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει το συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής...
Τεύχος : 127 έτος : 2017
Η μελέτη αυτή ερευνά τη σημασία των ιστοριών ζωής στη μάθηση, (με την έννοια της κατανόησης), από την οπτική του κατανοούντος υποκειμένου. Θεμελιωμένη στη Δανική παράδοση η οποία αντλεί από τη Σχολή της Φρανκφούρτης και την Κριτική Θεωρία, ερευνά τον παράγοντα της υποκειμενικότητας των γυναικών κοινωνικών λειτουργών του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την ψυχοκοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνεται η επαγγελματική ταυτότητα βάσει των εμπειριών ζωής και εργασίας...
Τεύχος : 132 έτος : 2018
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη η οποία διερευνά τις στάσεις των γυναικών για την καισαρική τομή και τον φυσιολογικό τοκετό. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι παράγοντες αύξησης του αριθμού των καισαρικών τομών στη χώρα μας, τα αίτια και οι συνέπειες αυτής της τάσης καθώς και οι απόψεις των γυναικών για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι σημαντικότεροι παράγοντες της αύξησης του αριθμού των καισαρικών τομών είναι αφενός η επιρροή και οι συμβουλές του ιατρικού προσωπικού προς τις γυναίκες και αφετέρου, η επιλογή της καισαρικής τομής από τις ίδιες τις γυναίκες, θεωρώντας πως η μέθοδος αυτή είναι ανώδυνη και πιο ασφαλής.   
Τεύχος : 144 έτος : 2021
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη η οποία διερευνά την επιβάρυνση των οικογενειακών φροντιστών ασθενών με άνοια. Διερευνώνται τα προβλήματα και οι συνέπειες που προκαλεί η άνοια στους ασθενείς και στα άτομα που τους φροντίζουν, οι δυσκολίες που δημιουργούνται στις σχέσεις των μελών της οικογένειας και πώς η εμφάνιση του Covid-19 επηρεάζει την κατάσταση που βιώνουν. Ακόμη, διερευνώνται οι τρόποι αντιμετώπισης της επιβάρυνσης που βιώνουν οι φροντιστές και ο ρόλος της πολιτείας. Από τα ευρήματα της έρευνας έγινε σαφές πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση των φροντιστών για τη διάγνωση και τη συμπεριφορά των ανοϊκών ασθενών και ακόμη πόσο απαραίτητη είναι η στήριξη που πρέπει να έχει ένας φροντιστής για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved