Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ

Τεύχος 132 - Έτος 2018

Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη η οποία διερευνά τις στάσεις των γυναικών για την καισαρική τομή και τον φυσιολογικό τοκετό. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι παράγοντες αύξησης του αριθμού των καισαρικών τομών στη χώρα μας, τα αίτια και οι συνέπειες αυτής της τάσης καθώς και οι απόψεις των γυναικών για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι σημαντικότεροι παράγοντες της αύξησης του αριθμού των καισαρικών τομών είναι αφενός η επιρροή και οι συμβουλές του ιατρικού προσωπικού προς τις γυναίκες και αφετέρου, η επιλογή της καισαρικής τομής από τις ίδιες τις γυναίκες, θεωρώντας πως η μέθοδος αυτή είναι ανώδυνη και πιο ασφαλής. Οι περισσότερες γυναίκες του δείγματός μας υποστηρίζουν τον φυσιολογικό τοκετό ως ιδανική μέθοδο τοκετού, και πιστεύουν ότι η καισαρική τομή θα πρέπει να επιλέγεται σε περιπτώσεις κινδύνου για τη ζωή της μητέρας και του εμβρύου.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved