Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αβράτογλου Μαρία
Τεύχος : 132 έτος : 2018
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη η οποία διερευνά τις στάσεις των γυναικών για την καισαρική τομή και τον φυσιολογικό τοκετό. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι παράγοντες αύξησης του αριθμού των καισαρικών τομών στη χώρα μας, τα αίτια και οι συνέπειες αυτής της τάσης καθώς και οι απόψεις των γυναικών για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι σημαντικότεροι παράγοντες της αύξησης του αριθμού των καισαρικών τομών είναι αφενός η επιρροή και οι συμβουλές του ιατρικού προσωπικού προς τις γυναίκες και αφετέρου, η επιλογή της καισαρικής τομής από τις ίδιες τις γυναίκες, θεωρώντας πως η μέθοδος αυτή είναι ανώδυνη και πιο ασφαλής.   
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved