Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Τεύχος 121 - Έτος 2016

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη διερεύνησης της ύπαρξης έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας εις βάρος των γυναικών. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι απόψεις και οι εμπειρίες των ίδιων των υποκειμένων, ως προς το βαθμό δυσκολίας που υφίστανται στην πρόσβασή τους στην εργασία καθώς και στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά και το βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει το συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι  οι γυναίκες αφενός μεν συναντούν περισσότερες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά, αφετέρου δε έρχονται αντιμέτωπες με τον αποκλεισμό τους από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, ως αποτέλεσμα ενός ιδιότυπου διαχωρισμού των επαγγελμάτων σε «ανδρικά» και «γυναικεία». Ως προς το ζήτημα της επαγγελματικής ανέλιξης, οι γυναίκες τείνουν να μένουν στάσιμες στις μεσαίες και κατώτερες βαθμίδες της ιεραρχικής κλίμακας, καθώς όχι μόνο τους προσφέρονται λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις, συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους, αλλά, πολλές φορές, οι ίδιες οι γυναίκες διστάζουν να αξιοποιήσουν τις λιγοστές αυτές ευκαιρίες..

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved