Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Βάρβογλη Λίζα
Τεύχος : 141 έτος : 2021
Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τον βαθμό αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του στρες σε παιδιά διαζευγμένων γονέων. Η έρευνα βασίστηκε σε τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης και ελέγχου όπου εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα διαχείρισης στρες οκτώ (8) εβδομάδων. Το δείγμα αποτέλεσαν εξήντα (60) παιδιά 7-12 ετών που είχαν βιώσει διαζύγιο τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι τεχνικές διαχείρισης του στρες που εφαρμόστηκαν επηρέασαν θετικά την ομάδα παρέμβασης.Οι αναλύσεις έδειξαν ότι υπάρχει βελτίωση της ποιότητας ζωής, κυρίως με αλλαγές στον ύπνο. Η παρέμβαση του προγράμματος αποδείχθηκε πιο ευεργετική για τα αγόρια.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved