Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κασσέρη Ζαχαρούλα
Τεύχος : 134 έτος : 2019
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει ορισμένα ηθικά διλήμματα, τα οποία συναντούν οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την εργασία τους σε κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξαρτήσεις. Για την αντιμετώπιση των διλημμάτων αυτών δεν αρκεί η υιοθέτηση ενός συστήματος γενικών αρχών, που συνήθως αποτυπώνονται σε κώδικες ηθικής και δεοντολογίας. Η οπτική της ηθικής που βασίζεται σε αρετές (virtue ethics), η οποία δίνει έμφαση στην καλλιέργεια γνωρισμάτων του χαρακτήρα των επαγγελματιών, μπορεί να προσφέρει χρήσιμες κατευθύνσεις για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στο πεδίο των εξαρτήσεων........
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved