Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Φιλιππίδης Γεώργιος
Τεύχος : 114 έτος : 2014
Περίληψη Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η θεωρητική ανάλυση και έρευνα του εθισμού στο Διαδίκτυο και στον Ηλεκτρονικό Τζόγο, εστιάζοντας στις δραματικές διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Ο εθισμός στο Διαδίκτυο και στον Ηλεκτρονικό Τζόγο είναι δύο σχετικά νέες μορφές εξάρτησης, των οποίων οι δυσμενείς επιδράσεις στη σωματική και στην ψυχική υγεία του ατόμου...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved