Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Φιλιππίδης Γεώργιος
Τεύχος : 114 έτος : 2014
Περίληψη Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η θεωρητική ανάλυση και έρευνα του εθισμού στο Διαδίκτυο και στον Ηλεκτρονικό Τζόγο, εστιάζοντας στις δραματικές διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Ο εθισμός στο Διαδίκτυο και στον Ηλεκτρονικό Τζόγο είναι δύο σχετικά νέες μορφές εξάρτησης, των οποίων οι δυσμενείς επιδράσεις στη σωματική και στην ψυχική υγεία του ατόμου...
Τεύχος : 134 έτος : 2019
Η Κοινωνική Εργασία ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη διαθέτει στο θεωρητικό της υπόβαθρο ένα πλούσιο ρεπερτόριο θεωρητικών μοντέλων, βάσει των οποίων γίνονται οι διάφορες κλινικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις από τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση ο κοινωνικός λειτουργός επιλέγει ποια θεωρία ή συνδυασμό θεωριών θα ακολουθήσει, ώστε η κάθε παρέμβαση να στηρίζεται σε έγκυρη επιστημονική γνώση και να είναι αποτελεσματική για τους εξυπηρετούμενους. Στο άρθρο αυτό γίνεται μία ανάλυση του γνωσιακού-συμπεριφορικού μοντέλου της κοινωνικής εργασίας και πώς αυτό εφαρμόζεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της διαδικτυακής εξάρτησης. Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στο γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, με μικρά ποσοστά υποτροπών στο πεδίο της κλινικής εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας, και κυρίως σε περιπτώσεις εξυπηρετούμενων με εξαρτητική και παραβατική συμπεριφορά, με διαταραχές συμπεριφοράς, με συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της διάθεσης......
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved