Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Τεύχος 134 - Έτος 2019

Η Κοινωνική Εργασία ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη διαθέτει στο θεωρητικό της υπόβαθρο ένα πλούσιο ρεπερτόριο θεωρητικών μοντέλων, βάσει των οποίων γίνονται οι διάφορες κλινικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις από τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση ο κοινωνικός λειτουργός επιλέγει ποια θεωρία ή συνδυασμό θεωριών θα ακολουθήσει, ώστε η κάθε παρέμβαση να στηρίζεται σε έγκυρη επιστημονική γνώση και να είναι αποτελεσματική για τους εξυπηρετούμενους. Στο άρθρο αυτό γίνεται μία ανάλυση του γνωσιακού-συμπεριφορικού μοντέλου της κοινωνικής εργασίας και πώς αυτό εφαρμόζεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της διαδικτυακής εξάρτησης. Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στο γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, με μικρά ποσοστά υποτροπών στο πεδίο της κλινικής εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας, και κυρίως σε περιπτώσεις εξυπηρετούμενων με εξαρτητική και παραβατική συμπεριφορά, με διαταραχές συμπεριφοράς, με συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της διάθεσης. Το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο στην κοινωνική εργασία είναι αυστηρά δομημένο στην εφαρμογή του, βραχυπρόθεσμο, με καθορισμένο αριθμό συνεδριών, όπου περιλαμβάνονται συγκεκριμένες τεχνικές με στόχο την τροποποίηση των αρνητικών συμπεριφορών και τη μεταβολή των δυσλειτουργικών σκέψεων. Χρησιμοποιείται τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση ψυχοπαθολογικών προβλημάτων και βασικά του εργαλεία είναι τα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και η εκμάθηση γνωσιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων για την τροποποίηση και αποκατάσταση της προβληματικής/παθολογικής συμπεριφοράς

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved