Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αραπάκος Λάμπρος
Τεύχος : 134 έτος : 2019
Το πένθος, μια φυσιολογική και αναμενόμενη διεργασία, αποτελεί αντίδραση σε γεγονότα και καταστάσεις με βασικό χαρακτηριστικό την απώλεια. Σχετίζεται με μια σειρά από εκδηλώσεις σε συναισθηματικό, γνωστικό, συμπεριφορικό και σωματικό επίπεδο. Το άρθρο, μέσα από μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, επικεντρώνεται στην κοινωνική εργασία και τη συμβουλευτική ενηλίκων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του πένθους, ύστερα από τον θάνατο κάποιου αγαπημένου τους προσώπου. Αντλεί από δύο μοντέλα παρέμβασης: αυτό της παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσεις και αυτό της ανακατασκευής του νοήματος. Η παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης.....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved