Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Τεύχος 138 - Έτος 2020

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της ένταξης των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση και να προβάλλει τη σημασία που έχει στην εξέλιξη της ζωής των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αυξητική ροή προσφύγων στην Ελλάδα, η οποία κλήθηκε να αντεπεξέλθει σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων προσφύγων. Μια βασική ανάγκη είναι και αυτή της ένταξης των παιδιών στην εκπαίδευση σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση απασχόλησης κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, καθώς και στο χώρο του προσφυγικού, στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται επίσης ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και η συμβολή του στην ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved