Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Πανταζής Απόστολος
Τεύχος : 138 έτος : 2020
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της ένταξης των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση και να προβάλλει τη σημασία που έχει στην εξέλιξη της ζωής των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αυξητική ροή προσφύγων στην Ελλάδα, η οποία κλήθηκε να αντεπεξέλθει σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων προσφύγων. Μια βασική ανάγκη είναι και αυτή της ένταξης των παιδιών στην εκπαίδευση σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved