Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τεύχος 138 - Έτος 2020
Συγγραφείς : Φράγκος Σταύρος

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη σύνδεση Kοινωνικής Eργασίας και ένταξης των αναπήρων στην απασχόληση. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των προοπτικών, των δυσκολιών και των εμποδίων που προκύπτουν αναφορικά με την απασχόληση των αναπήρων, και πώς μπορούν οι παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών και των συμβούλων εργασίας να ενισχύσουν  τις προοπτικές ένταξης των αναπήρων στην απασχόληση.

Η μελέτη του ζητήματος βασίζεται στα θεωρητικά και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Kοινωνικής Eργασίας. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια αποτύπωση βασικών ζητημάτων που μελετά η βιβλιογραφία και αναδεικνύει τη σημασία της απασχόλησης και τον ρόλο που διαδραματίζει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων. Το ερευνητικό μέρος εστιάζει στη μελέτη ενός προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο στόχο έχει την ένταξη των αναπήρων στην αγορά εργασίας. Η μελέτη χρησιμοποιεί την ποιοτική μεθοδολογία παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων, την ημιδομημένη σε βάθος συνέντευξη με 20 αναπήρους ως βασική ερευνητική μέθοδο συλλογής του υλικού και τη θεματική ανάλυση του απομαγνητοφωνημένου, λέξη προς λέξη καταγεγραμμένου λόγου των συμμετεχόντων. Σημαντικά ζητήματα γεννώνται και αναλύονται τα οποία αφορούν σε χρήσιμες οπτικές και συσχετισμούς, που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αναπήρων, καθώς και στη διεύρυνση του επαγγελματικού ρόλου των κοινωνικών λειτουργών.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved