Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Φράγκος Σταύρος
Τεύχος : 138 έτος : 2020
Συγγραφείς: Φράγκος Σταύρος
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη σύνδεση Kοινωνικής Eργασίας και ένταξης των αναπήρων στην απασχόληση. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των προοπτικών, των δυσκολιών και των εμποδίων που προκύπτουν αναφορικά με την απασχόληση των αναπήρων, και πώς μπορούν οι παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών και των συμβούλων εργασίας να ενισχύσουν  τις προοπτικές ένταξης των αναπήρων στην απασχόληση. Η μελέτη του ζητήματος βασίζεται στα θεωρητικά και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Kοινωνικής Eργασίας. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια αποτύπωση βασικών ζητημάτων που μελετά η βιβλιογραφία και αναδεικνύει τη σημασία της απασχόλησης και τον ρόλο που διαδραματίζει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων. Το ερευνητικό μέρος εστιάζει στη μελέτη ενός προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο στόχο έχει την ένταξη των αναπήρων στην αγορά εργασίας......
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved