Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ασημόπουλος Χάρης
Τεύχος : 113 έτος : 2014
Περίληψη Ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών στο σχολείο αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα στα σχολεία της χώρας και είναι ένας από τους πλέον σοβαρούς παράγοντες κινδύνου της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης των παιδιών.Το πρόβλημα αναλύεται στο άρθρο σχετικά με τον ορισμό, τις μορφές που εκδηλώνεται και τη συχνότητα που εμφανίζεται, σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες εκδήλωσής του...
Τεύχος : 107 έτος : 2012
Περίληψη Στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, αναμένεται να αυξηθεί τόσο ο αριθμός όσων προσφεύγουν στις κοινωνικές υπηρεσίες όσο και το ποσοστό των ανθρώπων μεταξύ αυτών που θα αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και διαταραχές. Προβλέπεται να ξεκινήσει έτσι ένας φαύλος κύκλος, διότι η εμπειρία των ψυχικών διαταραχών θα επηρεάσει και θα περιπλέξει...
Τεύχος : 117 έτος : 2015
Περίληψη Η έλλειψη στέγης θεωρείται ως η πλέον ακραία εκδήλωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην κατάσταση του ατόμου σε επίπεδο σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό. Είναι πρόβλημα σύνθετο και πολύπλοκο και αποτέλεσμα δυναμικής αλληλεπίδρασης πολλαπλών παραγόντων κινδύνου. Εμφανίζεται με ...
Τεύχος : 84 έτος : 2006
Οι νέες Μονάδες ψυχοκοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης για ψυχικά ασθενείς στην κοινότητα (Προστατευμένα Διαμερίσματα, Ξενώνες, Οικοτροφεία), οι οποίες αναπτύσσονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό προσπάθειες παρεμπόδισης της Λειτουργίας τους από τις τοπικές κοινωνίες....
Τεύχος : 129 έτος : 2018
Η προβληματική χρήση του διαδικτύου παρουσιάζει αυξανόμενη τάση στους εφήβους, δημιουργεί πλήθος ζητημάτων στις οικογένειές τους και προβληματίζει τους ειδικούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της λειτουργικότητας οικογενειών εφήβων με προβληματική χρήση διαδικτύου, σύμφωνα με το μοντέλο οικογενειακής λειτουργικότητας Circumplex Model of Marital and Family Systems του Olson (1989).
Τεύχος : 22 έτος : 1991
Εκφράζουμε ευχαριστίες μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας της A ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» καθώς και σε εκείνο της Μονάδας Αιμορραγικών Διαθέσεων του ίδιου Νοσοκομείου. Η βοήθειά τους και η συνεργασία τους στην εργασία μας με τα παιδιά, εφήβους, νέους ενήλικες και τις οικογένειές τους υπήρξε πολύτιμη και αρκετά σημαντική. Ευχαριστούμε επίσης τους συναδέλφους μας και κλινικούς συνεργάτες, Α. Βουτσά, Ψυχολόγο, Ε. Σωτηροπούλου Κοινωνική Λειτουργό και Κ. Ταλφανίδη, Παιδοψυχίατρο. Θα θέλαμε ακόμα να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειες και τους ασθενείς που συνεργάστηκαν με την ομάδα AIDS του τμήματος Ψυχολογικής Παιδιατρικής.
Τεύχος : 25 έτος : 1992
Στα πλαίσια του κανονισμού 815/84 της ΕΟΚ περί “Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Ελλάδα”, ο Παιδοψυχιατρικός Τομέας του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, ανέλαβε την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός προγράμματος αποασυλοποίησης και αποκατάστασης στο ΚΕΠΕΠ ΠΙΚΠΑ Λέρου, υπό την επιστημονική ευθύνη του κ. I. Τσιάντη α. Επίκ. Καθηγητή Παιδοψυχίατρος. Το πρόγραμμα αυτό είναι διάρκειας 18 μηνών και αναπτύσσεται μέσω της Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Από τον Μάρτιο του 1991 αναπτύσσονται δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση του ασύλου συνολικά σαν περιβάλλον και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος απασχολείται μια διεπιστημονική ομάδα από 15 ειδικούς που αποτελείται από Παιδοψυχίατρο-Ψυχίατρο, Νευρολόγο, Ψυχολόγους, Ψυχοπαιδαγωγό, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή και Ψυχιατρικές Νοσηλεύτριες. * Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται αφορούν: - Την εκτίμηση-διάγνωση και καταγραφή των αναγκών των περιθαλπτομένων. - Την λειτουργική και θεραπευτική τους αποκατάσταση. - Προγράμματα εκμάθησης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. - Την κοινωνική επανένταξη περιθαλπτομένων μέσω της επανασύνδεσης με τις φυσικές τους οικογένειες και την επιστροφή τους σ’ αυτές σε ανάδοχες οικογένειες ή σε άλλα κατάλληλα ιδρύματα. - Την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ανειδίκευτου προσωπικού. - Την προσέγγιση της κοινότητας μέσω της ανάπτυξης προγράμματος Αγωγής Υγείας και της Λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού. - Κτιριακές παρεμβάσεις και διαρρυθμίσεις στο ΠΙΚΠΑ.
Τεύχος : 94 έτος : 2009
Το άρθρο εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν στην παραμέληση και την κακοποίηση που υφίστανται τα παιδιά με αναπηρίες που παραμένουν σε ιδρύματα. Αποτελεί φαινόμενο που εκδηλώνεται ως παράγωγο και σύμπτωμα της ίδιας της φύσης λειτουργίας τον συστήματος του κοινωνικού θεσμού των ιδρυμάτων χρόνιων παθήσεων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται δεδομένα της συγκρότησης του ιδρυματικού συστήματος φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα και δεδομένα παρατήρησης σχετικά με την καθημερινή ιδρυματική ζωή τους, η οποία τα εκθέτει σε επαναλαμβανόμενη και συστηματική κακοποίηση με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχοκοινωνική τους κατάσταση και εξέλιξη. Η λειτουργία των ιδρυμάτων χρειάζεται να προσεγγισθεί υπό το πρίσμα της υποκειμενικής εμπειρίας των ατόμων με αναπηρίες, και ειδικότερα των παιδιών σε αυτά, των προοπτικών που δίνουν η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και το μοντέλο της κοινοτικής φροντίδας και των κανόνων που η ανθρώπινη κοινωνία έχει υιοθετήσει για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ατομικά δικαιώματα.
Τεύχος : 133 έτος : 2019
Η εφαρμογή των συμβουλευτικών θεραπευτικών προγραμμάτων της ποινικής διαμεσολάβησης αναδεικνύεται ένας σημαντικός θεσμός που παρέχει ένα καθοριστικά διαφορετικό πλαίσιο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απόψεις των επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του. Η έρευνα διεξήχθη με ποιοτική μεθοδολογία, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 13 ημιδομημένες συνεντεύξεις επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας δημόσιων φορέων, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης.......
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved