Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

Τεύχος 113 - Έτος 2014

Περίληψη

Ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών στο σχολείο αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα στα σχολεία της χώρας και είναι ένας από τους πλέον σοβαρούς παράγοντες κινδύνου της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης των παιδιών.Το πρόβλημα αναλύεται στο άρθρο σχετικά με τον ορισμό, τις μορφές που εκδηλώνεται και τη συχνότητα που εμφανίζεται, σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες εκδήλωσής του, τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών και σχετικά με τις παρεμβάσεις της σχολικής κοινωνικής εργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.Σκοπός της σχολικής κοινωνικής εργασίας ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών είναι η ελαχιστοποίηση των παραγόντων κινδύνου, η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και η πρόσβαση των εμπλεκομένων σε πηγές υποστήριξης.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved