Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ: ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Τεύχος 84 - Έτος 2006

Περίληψη

Οι νέες Μονάδες ψυχοκοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης για ψυχικά ασθενείς στην κοινότητα (Προστατευμένα Διαμερίσματα, Ξενώνες, Οικοτροφεία), οι οποίες αναπτύσσονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό προσπάθειες παρεμπόδισης της Λειτουργίας τους από τις τοπικές κοινωνίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντιδράσεις αυτές έχουν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα. Το φαινόμενο αποτελεί μορφή αντίστασης στην αλλαγή του συστήματος των ψυχιατρικών υπηρεσιών από το ίδρυμα στην κοινότητα. Έχει μείζονα σημασία για την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης καθώς ενέχει τον κίνδυνο να επηρεάσει την εξέλιξη της. Στο άρθρο παρουσιάζεται η αλλαγή του συστήματος των ψυχιατρικών υπηρεσιών, εξετάζονται οι παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της αντίστασης των τοπικών κοινωνιών στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση και προτείνονται στρατηγικές και δράσεις που διευκολύνουν την ένταξη των νέων Μονάδων και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved