Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τεύχος 129 - Έτος 2018

Η προβληματική χρήση του διαδικτύου παρουσιάζει αυξανόμενη τάση στους εφήβους, δημιουργεί πλήθος ζητημάτων στις οικογένειές τους και προβληματίζει τους ειδικούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της λειτουργικότητας οικογενειών εφήβων με προβληματική χρήση διαδικτύου, σύμφωνα με το μοντέλο οικογενειακής λειτουργικότητας Circumplex Model of Marital and Family Systems του Olson (1989).

Η έρευνα διεξήχθη με ποιοτική μεθοδολογία, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 12 ημιδομημένες συνεντεύξεις μητέρων. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες οικογένειες εμφανίζουν δυσλειτουργικά σχήματα στα υποσυστήματά τους και ανεπαρκή επικοινωνιακά μοντέλα. Ειδικότερα, το συζυγικό υποσύστημα εμφανίζει προβλήματα με συγκρούσεις ή συναισθηματική απόσταση ή απουσιάζει. Το υποσύστημα μητέρας και γιού εμφανίζει συγχωνευμένη και συγκρουσιακή σχέση, ενώ το υποσύστημα πατέρα και γιού εμφανίζει συγκρουσιακή και απόμακρη σχέση ή δεν υπάρχει. Τα όρια των συγκεκριμένων υποσυστημάτων δεν είναι ξεκάθαρα. Απουσιάζουν τα όρια και οι κανόνες που διασφαλίζουν την καλή λειτουργικότητα της οικογένειας. Ο έφηβος με την προβληματική χρήση του διαδικτύου εμφανίζεται ως ο «αποδιοπομπαίος τράγος» της οικογένειας και τριγωνοποιημένος στο συζυγικό υποσύστημα. Οι συγκεκριμένες οικογένειες δεν αντέχουν την αυτονόμηση του εφήβου. Η έκφραση των συναισθημάτων εκβιάζεται ή απαγορεύεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκρήξεις θυμού από τους εφήβους και συγκρούσεις τους με τους γονείς. Το σύμπτωμα της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου εκ μέρους των εφήβων φαίνεται να συντελεί στη διατήρηση της ομοιόστασης του συστήματος.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved