Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παιδιά με Αναπηρίες σε Ιδρύματα στην Ελλάδα: Το Φαινόμενο της Ιδρυματικής Παραμέλησης και Κακοποίησης

Τεύχος 94 - Έτος 2009

Το άρθρο εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν στην παραμέληση και την κακοποίηση που υφίστανται τα παιδιά με αναπηρίες που παραμένουν σε ιδρύματα. Αποτελεί φαινόμενο που εκδηλώνεται ως παράγωγο και σύμπτωμα της ίδιας της φύσης λειτουργίας τον συστήματος του κοινωνικού θεσμού των ιδρυμάτων χρόνιων παθήσεων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται δεδομένα της συγκρότησης του ιδρυματικού συστήματος φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα και δεδομένα παρατήρησης σχετικά με την καθημερινή ιδρυματική ζωή τους, η οποία τα εκθέτει σε επαναλαμβανόμενη και συστηματική κακοποίηση με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχοκοινωνική τους κατάσταση και εξέλιξη.

Η λειτουργία των ιδρυμάτων χρειάζεται να προσεγγισθεί υπό το πρίσμα της υποκειμενικής εμπειρίας των ατόμων με αναπηρίες, και ειδικότερα των παιδιών σε αυτά, των προοπτικών που δίνουν η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και το μοντέλο της κοινοτικής φροντίδας και των κανόνων που η ανθρώπινη κοινωνία έχει υιοθετήσει για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ατομικά δικαιώματα.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved