Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και αποκατάστασης χρόνιων ασυλικών περιθαλπόμενων του ΚΕΠΕΠ ΠΙΚΠΑ ΛΕΡΟΥ

Τεύχος 25 - Έτος 1992

Στα πλαίσια του κανονισμού 815/84 της ΕΟΚ περί “Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Ελλάδα”, ο Παιδοψυχιατρικός Τομέας του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, ανέλαβε την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός προγράμματος αποασυλοποίησης και αποκατάστασης στο ΚΕΠΕΠ ΠΙΚΠΑ Λέρου, υπό την επιστημονική ευθύνη του κ. I. Τσιάντη α. Επίκ. Καθηγητή Παιδοψυχίατρος.

Το πρόγραμμα αυτό είναι διάρκειας 18 μηνών και αναπτύσσεται μέσω της Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
Από τον Μάρτιο του 1991 αναπτύσσονται δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση του ασύλου συνολικά σαν περιβάλλον και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος απασχολείται μια διεπιστημονική ομάδα από 15 ειδικούς που αποτελείται από Παιδοψυχίατρο-Ψυχίατρο, Νευρολόγο, Ψυχολόγους, Ψυχοπαιδαγωγό, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή και Ψυχιατρικές Νοσηλεύτριες. *

Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται αφορούν:
- Την εκτίμηση-διάγνωση και καταγραφή των αναγκών των περιθαλπτομένων.
- Την λειτουργική και θεραπευτική τους αποκατάσταση.
- Προγράμματα εκμάθησης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
- Την κοινωνική επανένταξη περιθαλπτομένων μέσω της επανασύνδεσης με τις φυσικές τους οικογένειες και την επιστροφή τους σ’ αυτές σε ανάδοχες οικογένειες ή σε άλλα κατάλληλα ιδρύματα.
- Την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ανειδίκευτου προσωπικού.
- Την προσέγγιση της κοινότητας μέσω της ανάπτυξης προγράμματος Αγωγής Υγείας και της Λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού.
- Κτιριακές παρεμβάσεις και διαρρυθμίσεις στο ΠΙΚΠΑ.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved