Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μπαρμακέλλη Μαργαρίτα
Τεύχος : 133 έτος : 2019
Η εφαρμογή των συμβουλευτικών θεραπευτικών προγραμμάτων της ποινικής διαμεσολάβησης αναδεικνύεται ένας σημαντικός θεσμός που παρέχει ένα καθοριστικά διαφορετικό πλαίσιο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απόψεις των επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του. Η έρευνα διεξήχθη με ποιοτική μεθοδολογία, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 13 ημιδομημένες συνεντεύξεις επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας δημόσιων φορέων, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης.......
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved