Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τεύχος 133 - Έτος 2019

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος εκπαίδευσης γονέων για ενίσχυση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, της γονεϊκής ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς γονεϊκότητας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι γονείς της πειραματικής ομάδας, μετά την εφαρμογή του προγράμματος, είχαν σημαντική βελτίωση σε τομείς όπως αύξηση της στοργής/ζεστασιάς, της αυτοεκτίμησής τους, της ικανοποίησής τους από το γονεϊκό ρόλο και της αποτελεσματικότητάς τους. Παράλληλα, οι γονείς μείωσαν αρνητικές πρακτικές όπως τη γονεϊκή εχθρότητα, τη γονεϊκή παραμέληση και την απόρριψη προς τα παιδιά τους. Διαπιστώθηκε ότι ο δημοκρατικός τύπος γονέα αντλεί περισσότερη ικανοποίηση από το γονεϊκό του ρόλο και είναι πιο αποτελεσματικός ως προς την κοινωνική, σχολική και οικογενειακή επάρκεια του παιδιού. Τα ευρήματα της έρευνας διευρύνουν και ενισχύουν πορίσματα προηγούμενων ερευνών και μελετών, οι οποίες εφάρμοσαν παρόμοια προγράμματα εκπαίδευσης γονέων με σκοπό την ενίσχυση της γονεϊκότητας και του γονεϊκού ρόλου. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη για υλοποίηση περισσότερων τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για περαιτέρω έρευνα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων κυρίως στον Ελληνικό χώρο.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved