Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

H διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση στους επαγγελματίες υγείας - πρόνοιας

Τεύχος 73 - Έτος 2004

H πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση και συμβουλευτική για τους επαγγελματίες Υγείας Πρόνοιας, αποτελεί προτεραιότητα στη σημερινή εποχή, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ρευμάτων διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Στο κείμενο αυτό αναλύονται βασικές έννοιες, όπως «εθνότητα, φυλή, προκατάληψη, στερεότυπα», η υποκειμενική εμπειρία της ιδιότητας «του πρόσφυγα» και η δυναμική αλληλεπίδραση των μελών της κυρίαρχης κουλτούρας και των εθνοτικών ομάδων.

O επαγγελματίας σε πολυπολιτισμικά πλαίσια θα πρέπει να περάσει ο ίδιος μέσα από διεργασίες αυτοεπίγνωσης της δικής του εθνικής ταυτότητας, των δικών του στάσεων και προκαταλήψεων, να γνωρίζει και να σέβεται την ιστορία, παράδοση, δομή και λειτουργία της κάθε εθνοτικής ομάδας, για να προσαρμόσει τις δεξιότητες συμβουλευτικής στην ιδιαιτερότητα του πολυπολιτισμικού πλαισίου.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved