Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παράγοντες Οργάνωσης του Θεραπευτικού Περιβάλλοντος Ξενώνων Αποκατάστασης Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών

Τεύχος 96 - Έτος 2009

Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο τη διεξοδική παρουσίαση και διερεύνηση συγκεκριμένων παραγόντων οργάνωσης του θεραπευτικού περιβάλλοντος τεσσάρων (4) ξενώνων αποκατάστασης χρόνιων ψυχικά ασθενών κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, στο πλαίσιο υλοποίησης του δεκαετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος < Ψυχαργώς A ’ Φάση 2000-2010> Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του θεραπευτικού περιβάλλοντος των ξενώνων αποκατάστασης για χρόνιους ψυχικά ασθενείς, έτσι ώστε το θεραπευτικό περιβάλλον να χαρακτηριστεί ως ποιοτικά θετικό ή αρνητικό.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved