Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μία μελωδική αντίστιξη

Τεύχος 137 - Έτος 2020

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην εκφραστική θεραπεία μέσω τεχνών και στο συνδυασμό της Κοινωνικής Εργασίας με τις εκφραστικές τέχνες. Αρχικά, μέσα από τους ορισμούς, την ιστορική αναδρομή και τα βασικά μοντέλα της «προσωποκεντρικής εκφραστικής θεραπείας μέσω τεχνών» και της «κλινικής εκφραστικής θεραπείας μέσω τεχνών», προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στη χρήση των εκφραστικών τεχνών  στις μεθόδους της Κοινωνικής Εργασίας (κοινωνική εργασία με άτομο, κοινωνική εργασία με ομάδα, κοινωνική εργασία με οικογένεια, κοινωνική εργασία με κοινότητα) η οποία πλαισιώνεται με παραδείγματα. Στην πορεία, περιγράφονται κάποιοι προβληματισμοί που σχετίζονται με την αξιοποίηση της τέχνης στην Κοινωνική Εργασία. Τέλος, παρουσιάζεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στην εκφραστική θεραπεία μέσω τεχνών. Η δημιουργικότητα είναι ένα συστατικό, που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής, τόσο των ίδιων των κοινωνικών λειτουργών, όσο και των ωφελούμενών τους.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved