Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τεύχος 140 - Έτος 2020

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική ζωή. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη θεωρητική οπτική, τις κύριες πτυχές παρέμβασης που εφαρμόζονται στο σχολικό περιβάλλον από τον κοινωνικό λειτουργό, καθώς και τον τρόπο που εφαρμόζονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές παρέμβασης στις καταστάσεις κρίσεις. Σκοπός είναι η ανάδειξη και η εφαρμογή του μοντέλου θεραπείας καταστάσεων κρίσης  της N. Golan και των τεχνικών σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης στην υπό μελέτη περίπτωση (Βεργέτη, 2009). Η περίπτωση αφορά μαθητή λυκείου που έχασε ξαφνικά τον πατέρα του και σκέφτεται να διακόψει τη φοίτησή του από το σχολείο εξαιτίας των σοβαρών οικογενειακών δυσχερειών  που βιώνει η οικογένεια, ώστε να συνεισφέρει στο εισόδημά της. Παράλληλα, η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου σε γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφοριστικό επίπεδο έχει ως στόχο την άμβλυνση των αρνητικών συναισθημάτων που έχουν προκαλέσει τα στρεσογόνα γεγονότα. Οι δεξιότητες διαπροσωπικής συνεργασίας που διαθέτει ο κοινωνικός λειτουργός αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας και αναδεικνύονται στις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρέμβασης.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved