Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OI ΑΝΑΓΚΕΣ KAI OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ THN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Τεύχος 81 - Έτος 2006
Συγγραφείς : Αρώνη Δέσποινα

Περίληψη

Στην παρούσα πιλοτική μελέτη, 10 γονείς παιδιών με νοητική καθυστέρηση εκφράσανε τις απόψεις τους για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους και τις μελλοντικές τους ανάγκες. Οι γονείς, αν και έβλεπαν θετικά την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες γενικά, ήταν αρνητικοί στην επαγγελματική αποκατάσταση των δικών τους παιδιών. H βραχεία ή μόνιμη διαμονή των παιδιών τους σε ξενώνες αναφέρθηκε ως η κύρια οικογενειακή ανάγκη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχολιάστηκαν με αποτελέσματα ερευνητών από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved