Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ME ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Τεύχος 83 - Έτος 2006

Περίληψη
Η προνοιακή μεταρρύθμιση στη χώρα μας αφορά στο μετασχηματισμό των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης σε ανοικτού τύπου κοινοτικές στεγαστικές δομές προωθώντας τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης και της ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες. Στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης, το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» λειτουργεί ξενώνα όπου φιλοξενούνται πρώην περιθαλπόμενοι του Ιδρύματος. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις αντιδράσεις και τις στάσεις της κοινότητας απέναντι στη λειτουργία του, σε δύο διαφορετικούς χρόνους: έξι μήνες πριν τη λειτουργία του και έξι μήνες μετά. Τα ευρήματα δείχνουν μια συγκρατημένη και επιφανειακή αποδοχή του ξενώνα από την κοινότητα υποδοχής. Στο βαθμό που βασική προϋπόθεση για την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες είναι η ουσιαστική κοινωνική αποδοχή και αλληλεγγύη, τότε η επανένταξη τους παραμένει ανοιχτό ζητούμενο. Παρεμβάσεις αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας μπορούν να συμβάλουν στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναπηρίας κινητοποιώντας, ενδεχομένως, την ενεργό συμμετοχή του.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved