Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τεύχος 124 - Έτος 2016

Περίληψη

Το άρθρο που ακολουθεί περιγράφει το πρόγραμμα κλινικής άσκησης φοιτητών στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές, μέσα από την υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Κέντρου, την καλλιέργεια ομαδικότητας μεταξύ τους και τη συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη από τους ειδικούς του Κέντρου. Παράλληλα οι ασκούμενοι συμμετέχουν σε δύο βιωματικά σεμινάρια, που διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση και στοχεύουν στη βαθύτερη κατανόηση εκ μέρους τους των βασικών αξιών και αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του Κέντρου.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved