Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τεύχος 125 - Έτος 2017

Περίληψη

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια έρευνα για την Κοινωνική Εργασία σε σχολικές μονάδες Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Η Κοινωνική Εργασία στην ΕΑΕ, αποτελεί ένα εξειδικευμένο πεδίο πρακτικής των κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα με στόχο την αντιμετώπιση των σύνθετων δυσκολιών που επηρεάζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των κοινωνικών λειτουργών στην ΕΑΕ, αναφορικά με τη σχολική κοινωνική εργασία. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν οι στόχοι τους, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, διερευνήθηκαν οι παράγοντες που λειτουργούν ενισχυτικά, όπως και η αποτελεσματικότητα των δράσεών τους στη σχολική κοινότητα καθώς και η συμβολή της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην  προαγωγή της ψυχικής υγείας.  Αξιοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα παραγόμενα δεδομένα της έρευνας αναδεικνύουν τη σημασία της άσκησης της σχολικής κοινωνικής εργασίας και τη θετική επίδραση που επιφέρει σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινότητα. Η ανάλυση συμβάλλει στον σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τους στόχους της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην ειδική αγωγή, τις δυσκολίες που αναδύονται, τους παράγοντες που λειτουργούν ενισχυτικά, όπως και στην αποτελεσματικότητα των δράσεων στη σχολική κοινότητα.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved