Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τεύχος 125 - Έτος 2017
Συγγραφείς : Φαρμάκη Στυλιανή

Περίληψη
 

Το παρόν άρθρο επιδιώκει να συμβάλλει στην επαύξηση της γνώσης και πρακτικής στο πεδίο της τέχνης στη σχολική κοινωνική εργασία. Παρουσιάζει μία μελέτη περίπτωσης, που αναφέρεται σε μια παρέμβαση κοινωνικής εργασίας με στόχο την ένταξη και συμπερίληψη μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό Γυμνάσιο. Σκοπός της παρέμβασης ήταν η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης ενός μαθητή Γυμνασίου με ιδιαίτερο ψυχοκοινωνικό προφίλ και παρατηρούμενες δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εκπαιδευτικών του.

Περιγράφεται η διαδικασία εκτίμησης της περίπτωσης υπό το πρίσμα της οικοσυστημικής θεωρίας, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παρέμβασης που κρίθηκε κατάλληλη και στηρίχθηκε στην προσέγγιση των δυνατών σημείων και της ενδυνάμωσης. Βασικό εργαλείο αποτέλεσαν οι δημιουργικές τέχνες και οι δια-καλλιτεχνικές δραστηριότητες (δημιουργία βίντεο από το μαθητή βάσει των ειδικών ενδιαφερόντων του, σε συνδυασμό με μουσική και χορό). Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους ήταν η προώθηση της ισότιμης και ενεργού συμμετοχής του στη σχολική ζωή, η ενίσχυση της συναισθηματικής του έκφρασης και η βίωση αποδοχής από ομηλίκους. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης διαφάνηκε τόσο σε ατομικό-οικογενειακό όσο και σε σχολικό-κοινοτικό επίπεδο, ισχυροποιώντας τη θέση ότι η τέχνη αποτελεί ένα ελκυστικό μέσο για τη σχολική κοινωνική εργασία, ικανό να ασκήσει επίδραση στα εμπλεκόμενα συστήματα, λειτουργώντας ενισχυτικά για το μαθητή και την ένταξή του.

 

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved