Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Τεύχος 128 - Έτος 2017

Σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση των εμπειριών επαγγελματιών συμβούλων σχετικά με την πρακτική της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής και ειδικότερα των προοπτικών και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της. Η πραγματικότητα στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής προσφύγων και μεταναστών κατέστησε έντονη την ανάγκη οι παρεμβάσεις των ειδικών ψυχικής υγείας να εμπεριέξουν στην καθημερινή κλινική τους πράξη τις έννοιες της κουλτούρας και του πολιτισμού, καθώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν καθολικά τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία.

Ημι-δομημένες συνεντεύξεις διεξήχθησαν με οχτώ (8) συμμετέχοντες, επαγγελματίες συμβούλους που ασκούν πολυπολιτισμική συμβουλευτική σε δομές φιλοξενίας προσφύγων. Οι απομαγνητοφωνήσεις αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας θεματική ανάλυση. Από τη συστηματική ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων προέκυψαν τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες και οι υποκατηγορίες τους.

Οι βασικές κατηγορίες αφορούν: (α)την αναγνώριση εμποδίων στη συμβουλευτική διαδικασία, (β) τις θεσμικές ελλείψεις και την προσωπική ευαισθητοποίηση και(γ) την ψυχική και σωματική κόπωση. Οι κλινικές προεκτάσεις των παραπάνω θεματικών συζητούνται όπως και οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved