Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η μεταβαλλόμενη δομή και λειτουργία της οικογενείας στην Ευρώπη σήμερα: Προβληματισμοί για τον Κοινωνικό Λειτουργό

Τεύχος 37 - Έτος 1995

Η ρευστότητα στη δομή και τις λειτουργίες της οικογενείας στην Ευρώπη σήμερα, είναι ένα θέμα με ευρείες προεκτάσεις, που δύσκολα αναπτύσσεται σε μία διάλεξη, από ένα άτομο.
Σ’ αυτή την παρουσίαση σήμερα, θα προσπαθήσω να επισημάνω τη σταδιακή μεταβατική πορεία ορισμένων οικογενειακών σχημάτων στην Ευρώπη, σε διαφορετικό χρόνο και τόπο.

Θα επισημανθεί ιδιαίτερα ο μεταβατικός χαρακτήρας της σημερινής οικογενείας, με τις ενοποιητικές του δυνάμεις αλλά και τις διαφοροποιήσεις του, ανάλογα με τις γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές του διαστάσεις.

Είναι δύσκολο να διατυπωθεί και να περιγράφει ένα “τυπικό οικογενειακό σχήμα” απόλυτα παραδεκτό και εφαρμόσιμο στην Ευρώπη σήμερα. Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι, ο θεσμός της οικογένειας σήμερα, στην τωρινή του λειτουργικότητα και στους μελλοντικούς του προσανατολισμούς και αξίες, γίνεται όλο και περισσότερο ασαφής και αμφιλεγόμενος διερχόμενος από σοβαρές διαφοροποιήσεις.

Κοινός στόχος των κοινωνικών επιστημόνων και ιδιαίτερα των κοινωνικών λειτουργών είναι η κατανόηση των σταδιακά μεταβαλλόμενων δομών και λειτουργιών της οικογένειας και συνεπώς, η μελέτη και διατύπωση μεθόδων και τεχνικών μέσα από ποικίλα θεωρητικά σχήματα, που αποσκοπούν στη διατήρηση και υποστήριξη του θεσμού, σε μια κοινωνία που αλλάζει

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved