Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μετανάστευση και Διαπολιτισμικό Τραύμα στην Εφηβεία: Κοινωνική Προσαρμογή Εφήβων Προσφύγων στην Ελλάδα

Τεύχος 54 - Έτος 1999

Η παρουσίασή μου αναφέρεται στους πρόσφυγες, μια ειδική ομάδα υψηλού κίνδυνου μεταναστών, εξαναγκασμένων να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για λόγους ανεξαρτήτως της θέλησής τους. Προσεγγίζεται με την περιγραφή των ειδικών αντίξοων χαρακτηριστικών του "πρόσφυγα" ως ατόμου και ως μέλους της πολιτισμικής του ομάδας σε μια ιδιαίτερη ευάλωτη και κρίσιμη ηλικία, την εφηβική. Επομένως το "διαπολιτισμικό τραύμα στην εφηβεία" εμπεριέχει τρεις μεταβλητές που θα εξετασθούν παράλληλα: την εξαναγκασμού φυγή από την πατρίδα, την μόνιμη ή μεταβατική εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής με διαφορετική πολιτισμική υποδομή και ταυτότητα και την ψυχοδυναμική της εφηβικής ηλικίας.

Η διαφοροποίηση στη σοβαρότητα του ψυχολογικού τραύματος που θίγει τον εφηβικό πληθυσμό των προσφύγων στην Ελλάδα, Βασίζεται σε βιβλιογραφικό υλικό αλλά και σε μελέτες, περιγραφές και εμπειρίες κοινωνικών λειτουργών, ιδιαίτερα δύο Κοινωνικών Υπηρεσιών: του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες (Υπάτη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.) και της Κοινωνικής Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες του Ι.Κ.Ε.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved