Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 124 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2016

Εισαγωγικό σχόλιο
Η επικοινωνία από το τηλέφωνο για άμεση βοήθεια, πληροφόρηση, ψυχολογική στήριξη και παρέμβαση προς τον καλούντα έχει διεθνώς μακρά ιστορία. Η πρώτη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στην Ευρώπη, με εθελοντικό προσωπικό, άρχισε να λειτουργεί στο Λονδίνο το 1953...
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ HIVAIDS ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το άρθρο παρουσιάζει τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής προσέγγισης που ακολουθείται κατά την επεξεργασία των αιτημάτων στην τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS...
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το άρθρο που ακολουθεί περιγράφει το πρόγραμμα κλινικής άσκησης φοιτητών στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές, μέσα από την υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Κέντρου...
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Η΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Μια από τις σημαντικότερες μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης είναι η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Ελάχιστοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την  επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου σε αυτή τη μορφή μετάβασης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του κοινωνικού και του οικονομικού κεφαλαίου στους τύπους μετάβασης από το σχολείο στην εργασία σε φοιτητικό πληθυσμό...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved